Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2013

Pleasestayforeverwithme
  Gdy będziesz tamtędy przechodził, zwolnij trochę. Będę tam stała i czekała na Ciebie.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Pleasestayforeverwithme
Opłakuję coś czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań. 
— El James "Pięćdziesiąt pięć twarzy Greya"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacytaty cytaty
Pleasestayforeverwithme
Wygląda na to, że ta miłość nie miała trwać do końca.
— Funeral Suits
Pleasestayforeverwithme
Pielęgno­wanie związku na od­ległość zaj­mu­je ty­le cza­su, że nie da rady ciągnąć in­ne­go na boku.
Reposted frompanickiller panickiller viacytaty cytaty
Pleasestayforeverwithme
Pragnąłem jej więcej i bez względu na to, co się między nami wydarzy, już w tej chwili wiedziałem, że nigdy nie zapomnę niczego, co się z nią wiązało. Choć brzmiało to jak szaleństwo, stawała się cząstką mnie i przerażał mnie fakt, że jutro nie będziemy mogli spędzić razem całego dnia.
— Nicholas Sparks - I wciąż ją kocham
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty

February 07 2013

Pleasestayforeverwithme
I may not always be perfect, but I'll always try. 
Tags: mindfuck
Pleasestayforeverwithme
„Bardzo dużo przeklinam. Kiedyś tak nie było, ale w pewnym momencie wszystkie inne słowa przestały mieć właściwą moc. Mam nałogowe podejście do języka; zarzucanie lekkich słówek zupełnie mnie już nie kręci. Muszę spawać mocne, twarde wyrazy. Słowa są zbyt giętkie, by im pozwolić na tremę. A najbardziej giętkie są przekleństwa. One nas kiedyś zegną do reszty.”
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
Pleasestayforeverwithme
wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?
— bardzo trudno..
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
Pleasestayforeverwithme
Nic nie boli tak jak wyrwane marzenia.
— masakrycznie.soup.io
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viacytaty cytaty
Pleasestayforeverwithme
  I będę Twój kiedy tylko pokonam smutek     
— Małpa
Reposted frommikmikmik mikmikmik viasmutnazupa smutnazupa
Pleasestayforeverwithme
Tak często kochamy tych którzy nas ranią, a ranimy tych którzy nas kochają.
— i gdzie tu logika?
Pleasestayforeverwithme
Policzki przygryzione do krwi od środka. Niektórzy płaczą wewnątrz.
— centrum-chujozy
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaafraidoflife afraidoflife
Pleasestayforeverwithme
help, i've done it again
Pleasestayforeverwithme

nie mów, że jestem dla Ciebie ważna i jestem kimś wiecej, jesli znikasz gdy okazuje sie, ze nie dostaniesz tego czego oczekiwałes.

Reposted fromwhateveer whateveer viaafraidoflife afraidoflife
Pleasestayforeverwithme
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
Pleasestayforeverwithme
3861 50c0 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
7202 6472
Reposted frommisiaq misiaq viaparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
2748 193b 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
Kiss me like you wanna be loved.
— Ed Sheeran
Reposted fromcytaty cytaty viaafraidoflife afraidoflife
Pleasestayforeverwithme
2777 f099 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl