Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2013

Pleasestayforeverwithme
Chcę do ciebie, nic więcej,
chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do ciebie, nic więcej,
to dużo i mało i wszystko.
— Sambor Dudziński - Chcę do ciebie
Pleasestayforeverwithme
Trzeba mieć wrażliwość  księżniczki i wytrzymałość kurwy. Tego się trzymam
— Anna Dymna
Reposted fromPaola1986 Paola1986 viaafraidoflife afraidoflife
Pleasestayforeverwithme
Tłumienie uczuć jest samobójstwem duszy.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
Pleasestayforeverwithme
 
Kocham Cię - w XXI w. brzmi jak siema, sory, narka czy bekanie w towarzystwie. Nikogo nie wzrusza, nie dziwi, nie zniesmacza.
Pleasestayforeverwithme
9589 b0d9 390
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce.

February 02 2013

Pleasestayforeverwithme
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym, jak się od kogoś uzależniasz
Reposted fromojkomena ojkomena viaparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
Ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa?
— Happysad
Pleasestayforeverwithme
Pleasestayforeverwithme
4852 6073 390
Pleasestayforeverwithme
7510 c52c 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
7629 d8b6
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
7257 2fca 390
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
Czasami coś w nas umiera i nie chce zmartwychwstać.
— Kurt Cobain
Reposted fromsweetyouth sweetyouth viaparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
9401 87ff 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
Nie rozumiem dlaczego niektóre osoby po­jawiają się w moim życiu i dają mi złudną nadzieję na to, że coś się w końcu zmieni, skoro za każdym razem kończy się to gorzkim żalem w sercu.
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
i nagle robi się tak bardzo źle. nie wiadomo dlaczego, ani przez co.. po prostu nagle pojawia się taki przeszywający smutek.  
— lamcia.
Reposted fromkatalama katalama viaparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
Wiesz co najbardziej nas denerwuje? Monotonia. Brak zmian, przygód. Brak możliwości na poczucie smaku wolności, czegoś zupełnie obcego. 
Pleasestayforeverwithme
0296 ba0e 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
Wydaje mi się, że moim normalnym, podstawowym stanem jest ten rozpięty między euforią a depresją.
— Więckiewicz w "PANI"
Reposted fromdried dried viaparrtyzant parrtyzant
Pleasestayforeverwithme
W dzieciństwie chcąc zro­bić ko­muś na złość psu­liśmy za­baw­ki, te­raz psu­jemy życie. 
Reposted fromnivea nivea viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl