Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2013

Pleasestayforeverwithme
I may not always be perfect, but I'll always try. 
Tags: mindfuck

December 01 2012

Pleasestayforeverwithme
Uczę się twojej nieobecności przy stole, na ulicy, gdy sięgam po książkę. Uczę się twojej nieobecności na poduszce przywołującej złudzenie zapachu twojej skóry, gdy dzień pochmurnieje, a wiatr tłucze pięściami w okiennice wieczoru.
Nie potrafię jeszcze nauczyć się twojej nieobecności we śnie.
Tags: mindfuck
Pleasestayforeverwithme
Teraz moje życie jest całe wypełnione Tobą. I ani trochę nie chcę, żeby miało jakikolwiek inny sens, niż bycie z Tobą. To najważniejsze. I chcę już tak zawsze. Nie chcę Cię wypuszczać od siebie ani na sekundkę. Już chcę z Tobą zamieszkać i mieć Cię na własność, zupełnie swoją. I nikomu nie pożyczać. Ani na chwilkę. I mówić Ci, że jesteś sensem mojego życia, robić Ci herbatę i budzić Cię buziakiem. I nie budzić się na budziki i spać z Tobą i prosić Cię, żebyś mi rano podała tabletki. I jeść cudowne śniadania i odkrywać nowe powody do szczęścia. Te w sobie nawzajem. Chcę już, chcę jeszcze bardziej. Ciebie. Hej, jesteś moim sensem, Kochanie.
Tags: mindfuck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl